ÇİN TARIM ÜNİVERSİTESİ YETKİLİLERİ TÜRKİYE'DE

Fındık Tanıtım Grubu (FTG) adına Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) fındıklı yeni ürünler geliştirmekte olan Çin Tarım Üniversitesi Süt Ürünleri ve Pastacılık laboratuarlarından 2 Profesör ve 2 Doktordan oluşan heyet, FTG'nin organize ve finanse ettiği program çerçevesinde, Batı ve Doğu Karadeniz'deki fındık işleme tesisleri ile İstanbul'daki pastane, çikolata ve şekerleme imalatı gerçekleştiren tesislerde incelemelerde bulundu.

Sözkonusu heyete Türk fındığının bahçeden nihai üründe katkı maddesi olarak kullanılmasına kadar geçen süreç hakkında bilgiler verilirken, gerçekleştirilen tesis ziyaretlerinde üniversite yetkililerine fındığın endüstriyel kullanımı konusunda detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu ve Üniversitelerinden beklentimizin, Çin damak zevkine uygun yeni ürünler geliştirilerek ÇHC vatandaşlarının fındık tüketim alışkanlığı edinmesinin olduğu bir kez daha vurgulandı.

Yürütülmekte olan reklam ve tanıtım faaliyetleri sonucunda, ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatında son yıllarda istikrarlı bir artış trendinin yakalandığı ÇHC'ne yönelik bu tür faaliyetlerin ihracat artışını istikrarlı bir şekilde sürdürmemizi sağlayacağının tartışılamayacak bir realite olduğu değerlendirilmektedir.