FINDIK TANITIM GRUBU, FINDIK TÜKETİMİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞTAY DÜZENLİYOR

Fındık Tanıtım Grubu (FTG), fındık sektörüne yönelik düzenlediği çalıştaylar dizisine devam ediyor.

 Daha önce, 3-4 Kasım 2007 tarihinde, ulusal fındık politikası oluşturulmasına zemin hazırlamak amacıyla bir çalıştay gerçekleştiren FTG, bu defa fındık tüketiminin artırılmasını konu edinen bir çalıştay ile sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

 Fındık sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşların karar alma noktasındaki üst düzey yetkililerin, yerli ve yabancı sanayicilerin, reklamcılar, tıp, beslenme, diyet, v.b. konularında uzmanların iştirakiyle, 18-19 Şubat 2012 tarihlerinde Güral Sapanca Wellness Park Otelinde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay sonunda; 2023 yılı ihracat hedeflerimiz ile örtüşecek bir şekilde müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle fındığın çerez, hammadde ve ara madde olarak nihai tüketiciden sanayiciye kadar dünyada artan bir şekilde tüketilmesini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla bir bütünlük içinde, ulaşılması gereken hedefler, gerçekleştirilecek  proje, eylem ve uygulama planı oluşturulmasının sağlanması hedefleniyor.