Fındık Örneklemesi

"Aflatoksin Analizi İçin Fındık Örneklemesi” konusundaki proje Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) ile işbirliği içerisinde Tübitak Marmara Araştırma Merkezi'ne yaptırılmış olup, proje bir fındık partisinde aflatoksin düzeyinin belirlenmesi için örnek alımından başlayarak, örnek hazırlama, miktar tayini gibi aşamaların getirdiği hataların hesaplanarak, bir partideki aflatoksin dağılımının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin en önemli katma değeri, bir parti fındık yığını içinde homojen olmayan aflatoksin dağılımını en az hata ile tespit edilmesi uluslararası ticarette sınır kontrolleri sırasında doğru yöntemlerle alınan numunelerin analiz edilerek yığın hakkında bütünü temsil eden bir karar alınmasının sağlanmasıdır.

Proje sonuç raporuna ulaşmak için tıklayınız.