Raf Ömrü Projesi

Tübitak MAM'a yaptırılan "Fındık ve Fındıklı Ürünlerin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Uzatılması Çalışmaları" projesi, kalite ve lezzet özellikleri üstün bir ürün olan fındığın raf ömrü boyunca bu özelliklerindeki değişimin, farklı depolama koşullarında tespit edilmesi ve raf ömrünün artırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir.