Misyonumuz

Fındık Tanıtım Grubu'nun misyonu, ülkemiz tarımsal ürün ihracatında %20 paya sahip olmakla birlikte üretim plansızlığı nedeniyle artık normal üretim miktarı kabul edilen 600-700.000 ton/kabuklu rekoltenin idrak edildiği yıllarda ülkemiz elinde kalan 100-200.000 ton/kabuklu fındığın meydana getirdiği ekonomik kayıp ve sosyal problemlerin telafi edilebilmesi için iç ve dış tüketiminin arttırılmasına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerini organize etmek ve yürütmektir.

Bu amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilen faaliyetleri destekleyecek nitelikteki AR-GE çalışmaları da FTG tarafından çeşitli bilimsel kurumlara yaptırılmaktadır.